Cílem projektu bylo dokončení ambiciózního záměru – vytvořit konkurence schopný a stabilní zpracovatelský podnik.

Zcela nový provoz, který byl spuštěn v lednu 2006 a prochází po zkušebním provozu certifikací HACCP, se ucházel o zařazení některých výrobků pod značku KLASA. To se podařilo 6.12.2007, kdy jsme tuto značku získali za první výrobek „Škvarky v sádle s pažitkou 250g“.

Provoz a růst výroby si vyžádal další investice do technologie. Proto byla v červnu tohoto roku zakoupena poloautomatická linka na balení gastroobalů jako jsou bloky, vědra a větší balení produktů s hmotností nad 1 kg/1 ks.

Další plánované investice probíhaly – jedná se například o specializovaný balící stroj na balení škvarků.(2009)

V roce 2009  byl dostaven provoz pro výrobou gastronomického balení našich produktů. Tento záměr doplnil narůstající poptávku v tomto segmentu výroby.

Od roku 2010 jsme uvedli na trh nové GASTRO balení. Jedná se o vyhřívané potravinářské boxy, které obsahují jednorázové vaky na 1000 kg škvařeného sádla.

Strategie firmy je nabídnout velkovýrobcům masa a masných výrobků spolupráci v úzce specializované výrobě, jakou škvařírenství bezesporu je. Umožnit tak obohacení sortimentu a zajistit výkupem surovin pro škvařírenství bezproblémový chod partnerských podniků.

Dále pokračovat v expanzi do potravinářských obchodních sítí a zde uplatnit přednosti úzké specializace naší výroby. Nabídnout novinky s širokou škálou gramáží, které jsou atraktivní nejen svými obaly.

Pokrýt kvalitní surovinou potřeby pro další potravinářskou výrobu (kuchyně, pekárny a podobně).

Stále také dochází k nárůstu investic do reklamy našich produktů. A to jak zúčastňováním se výstav, modernizací vzhledu jednotlivých balení, letákových akcí, ale také další marketingovou podporou.

Moderní provoz, odpovídající všem evropským předpisům, nám také umožňuje uskutečnit první exporty našich produktů a to zatím především na slovenský trh.

Plánovaný vstup na maďarské trhy.